ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Հայաստանի էքսպորտի կենտրոնը» մշակել է մի շարք լուծումներ արտաքին շուկաներում յուրաքանչյուր արտադրողի երկարաժամկետ գործունեությունն ապահովելու համար։ Մեր ծառայություններն ընդգրկում են արտահանման գործընթացի բոլոր փուլերը` արտահանվող զանգվածի մատակարարումից մինչև հետպայմանագրային փուլ։ «Հայաստանի էքսպորտի կենտրոնը» արտաքին շուկաներում ապահովում է արտադրողների առաջխաղացումը, կիրառելով հետևյալ գործիքակազմը.

Առաջխաղացում արտաքին շուկաներում

 • Պոտենցիալ գործընկերների որոնում:

 • Ճյուղային հատուկ մասնագիտացված ցուցահանդեսներին և գործարար միջոցառումներին մասնակցություն:

 • Կոմերցիոն առաջարկների պատրաստում յուրաքանչյուր շուկայի համար:

 • Մարքեթինգային և գովազդային ծրագրերի մշակում:

 • Մարքեթինգային պլանի իրականացման համար գործիքակազմի տրամադրում:

 • Ավանդական արտահանման զարգացում:

 • Էլեկտրոնային արտահանման զարգացում:

Միջազգային շուկաների վերլուծություն

 • Մասնագիտացված վերլուծական ուսումնասիրություններ:

 • Միջազգային շուկաներում ապրանքի պահանջարկի ուսումնասիրություն:

 • Ներմուծող երկրի օրենսդրությանը համապատասխան ներմուծվող ապրանքի վկայագրում, լիցենզավորում, ներմուծման տուրքերի հաշվառում, խոչընդոտների վերացում և այլն:

 • Կոմերցիոն նախագծերի պատրաստում:

 • Մարքեթինգային պլանի մշակում

 • Արտաքին շուկաներում մարքեթինգային գործիքակազմի տրամադրում:

 • Արտաքին շուկաների տարատեսակ մարտահրավերների ուսումնասիրություն

Վկայագրում, արտոնագրում, լիցենզավորում

 • Հայաստանում և Հայաստանից դուրս արտադրանքի պատենտավորման և իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ խորհրդատվություն:

 • Իրավաբանական ծառայություններ՝ մտավոր սեփականության վերաբերյալ. լիցենզավորված պայմանագրերի պատրաստում և վերլուծություն:

 • Աշխատակից-գործատու աշխատանքային հարաբերությունների փաստաթղթավորում:

 • Դիզայներական լուծումներ:

 • Ընկերության ներքին նորմատիվ փաստաթղթաշրջանառություն:

 • Արտաքին շուկաներում ապրանքի պահանջարկի և համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերի վերաբերյալ խորհրդատվություն:

 • Օտարերկրյա շուկաներում ապրանքի համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերի (այդ թվում նաև պարտադիր և կամավոր վկայագրման) անցկացման աջակցություն:

 • Ապրանքի մուտքը դեպի միջազգային շուկա պայմանավորող փաստաթղթերի ձեռքբերման հարցում աջակցություն:

 • Ազատ վաճառքի համար նախատեսված վկայագրի գրանցում մի քանի լեզուներով:

Արտահանման գործընթացի կազմակերպումը մաքսային վարչությունում

Նախաարտահանման փուլ.

 • Մաքսային և հարկային օրենսդրությանը համապատասխանության համար ստուգումների իրականացում:

 • Մաքսային մարմինների կողմից նախնական սերտիֆիկացում ստանալու համար փաստաթղթերի պատրաստում:

 • Մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման թույլտվություն ստանալու համար փաստաթղթերի պատրաստման աջակցություն:

 • Ապրանքի ծագման երկիրը որոշելու վերաբերյալ լուծումներ:

 • Աջակցություն արտահանվող ապրանքի համար «Produced in Armenia» բրենդի ձեռքբերման հարցում:

 • Ապրանքների մաքսային արժեքի հաշվարկման մեթոդի վերաբերյալ խորհրդատվություն։

Արտահանման փուլ.

 • Արտահանման առաքման իրականացման թույլտվություն ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեռքբերման աջակցություն:

 • Արտահանման առաքման փաստաթղթերի պատրաստման վերաբերյալ խորհրդատվություն:

 • ՀՀ-ից ապրանքների արտահանման փուլում մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման արտոնությունների արդյունավետ կիրառության աջակցություն, որոնք տրամադրվում են մաքսային ընթացակարգերի գործածման արդյունքում:

Հետարտահանման փուլ.

 • Հարկերի վերադարձի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստման աջակցություն:

Լոգիստիկ աջակցություն

 • Օպտիմալ երթուղու մշակում, ինչպես նաև լոգիստիկ և բրոքերային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների ընտրություն։

 • Ապրանքների արտահանման և մաքսազերծման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստման և լրացման վերաբերյալ խորհրդատվություն։

 • Բեռնափոխադրումների ապահովագրության կազմակերպման վերաբերյալ խորհրդատվություն։

 • Արտահանվող ապրանքների առաքման արժեքի նախնական հաշվարկ։

 • Արտաքին տնտեսական պայմանագրի պատրաստման վերաբերյալ խորհրդատվություն։

 • Սահմանի հատման ժամանակ մաքսային մարմինների կողմից կիրառվող ոչ սակագնային կարգավորման միջոցառումների վերաբերյալ խորհրդատվություն։

 • Արտահանողների/արտադրողների համար լոգիստիկայի և մաքսազերծման վերաբերյալ սեմինարների անցկացում։

Հայ արտադրողների/արտահանողների մուտքը միջազգային կազմակերպությունների գնումների շուկա

 • Հայկական ընկերություններին տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն միջազգային կազմակերպությունների կողմից անցկացվող տենդերների և նախագծերի մասնակցության վերաբերյալ։

 • Գրանցման և միջազգային մրցակցային ընթացակարգերին մասնակցության վերաբերյալ աջակցություն։

 • Արտահանվող ապրանքների աշխարհագրական ընդլայնում։

 • Հայկական ապրանքների կամ ծառայությունների ներկայացում միջազգային հարթակում։

 • Միջազգային կազմակերպությունների կողմից մատակարարի կարգավիճակ ստանալը կազմակերպության հեղինակության առավելությունն է (օր. ՄԱԿ, Համաշխարհային բանկ և այլն)։

Ապրանքային նշանների մշակում և հարմարեցում արտաքին շուկաներին՝ բրենդինգ

Յուրաքանչյուր վաճառված ապրանքի հաջողության գրավականը ներկայանալի տեսքն է՝ փաթեթավորումը: «Հայաստանի էքսպորտի կենտրոնը» առաջ անցնելով արտահանման բնագավառում՝ ապրանքների ընտրությունից հետո ադապտացնում է այն արտաքին շուկայի և սպառողների պահանջներին համապատասխան, և/կամ ընտրում այն ապրանքը, որի ապրանքային տեսքը համապատասխանում է արտաքին շուկայի պահանջներին:

«Հայաստանի էքսպորտի կենտրոնը» աջակցում է արտահանողին հետևյալ ծառայություններով՝

 

 

 1. Արտահանվող ապրանքատեսականիի ընտրություն պոտենցիալ շուկաների համար։

 2. Արտաքին շուկայի սպառողական պահանջարկին ապրանքի ադապտացում։

 3. Նոր բրենդի ստեղծում։

 4. Բրենդի քարտեզագրում։

 5. Բրենդի դիրքորոշում արտաքին շուկայում։

Արտահանման ռազմավարության և ճանապարհային քարտեզի մշակում

ՍԿՍԵՔ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄԸ ԷՔՍՊՈՐՏԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԵՏ